bg
Wie zijn we?
WerkMOED is een verzuim-adviesbureau met betrokken professionals waarbij de vraag van de klant centraal staat.
Visie&Missie
WerkMOED gaat er vanuit dat werk in de juiste balans een geïntegreerd onderdeel moet zijn van iemands leven.

Werkgever

Verzuimadvies

Als uw medewerker(langdurig)ziek wordt krijgt u te maken met de Wet Verbetering Poortwachter.In deze wet staan alle regels waaraan u en uw medewerker moeten voldoen.

1e Spoor
Als werkgever bent u verplicht uw werknemer passend werk aan te bieden gedurende een periode van arbeidsongeschiktheid.Bij langdurig verzuim van een medewerker moet u aantoonbaar maken al het mogelijke te hebben gedaan om uw werknemer voor het bedrijf te behouden.

2e Spoor
Wanneer een(arbeidsdeskundig)onderzoek heeft uitgewezen dat er geen passend werk voor handen is binnen uw organisatie,is het noodzakelijk de mogelijkheden in spoor 2(buiten uw organisatie)nader te onderzoeken en uit te gaan voeren.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan helderheid geven wanneer een werknemer(langdurig)arbeidsongeschikt is.Is re-integratie in spoor 1 mogelijk of moet er worden overgegaan naar re-integreren in spoor 2?

De arbeidsdeskundige adviseert over mogelijkheden om het werk te hervatten,een eventueel re-integratietraject en mogelijkheden binnen of buiten de organisatie.

Re-integratie

Als het noodzakelijk is om verder te re-integreren in spoor 2 zult u samen met uw werknemer op zoek moeten naar passend werk buiten uw bedrijf.WerkMOED helpt bij de re-integratie van de zieke medewerker naar een nieuwe baan in een andere organisatie.WerkMOED neemt de 2e spoor re-integratie van de werkgever over en ondersteunt de werknemer bij het zoeken naar een nieuwe baan op professionele en deskundige wijze.Het re-integratietraject is altijd specifiek gericht op de individueel werknemer en is resultaatgericht.De duur en kosten van het 2e spoortraject hangt af van de specifieke situatie.

Casemanagement

De casemanager ondersteunt u in de uitvoering van de re-integratie van uw zieke medewerker.Deze casemanager kan de regie van u overnemen en ervoor zorgen dat de communicatie tussen alle betrokken partijen(zieke medewerker,bedrijfsarts,behandelaar,werkgever)helder en duidelijk blijft.

De casemanager ondersteunt u in alle te ondernemen stappen in het ziekteverzuimproces en houdt de tijdigheid van de handelingen in de gaten zodat u kunt een eventuele loonsanctie kunt voorkomen.

Haalbaarheidsonderzoek

Een haalbaarheidsonderzoek wordt meestal ingezet om voorafgaand aan een 2e spoor re-intergratietraject te bepalen of de inzet hiervan haalbaar en realistisch is.Dit onderzoek wordt vaak verzocht wannmeer blijkt,uit het arbeidskundig rapport,dat de mogelijkheden op de arbeidsmarkt zeer minimaal dan wel twijfelachtig zijn.Het onderzoek bestaat uit een persoonlijk gesprek eventueel aangevuld met een test.Aan de hand hiervan wordt een rapportage opgesteld met hierin uiteengezet wat onze bevindingen zijn met betrekking tot de kansen op de arbeidsmarkt gerelateerd aan de gestelde beperkingen en mogelijkheden.Daarnaast wordt er een advies gegeven over eventueel te nemen vervolgstappen.

Het rapport kan gebruikt worden bij de aanvraag van een deskundigenoordeel bij het UWV.