bg
Wie zijn we?
WerkMOED is een verzuim-adviesbureau met betrokken professionals waarbij de vraag van de klant centraal staat.
Visie&Missie
WerkMOED gaat er vanuit dat werk in de juiste balans een geïntegreerd onderdeel moet zijn van iemands leven.

Werknemer

Klik op een item voor meer informatie:

Ik ben ziek,wat nu?

U bent ziek en kunt(tijdelijk)uw eigen werk niet doen.Als blijkt dat u langer ziek bent bekijkt u samen met uw werkgever wat uw mogelijkheden zijn.Kan uw werk worden aangepast?Of kunt u ander werk doen?Daarbij kan het gaan om werk bij uw eigen werkgever,of bij een ander bedrijf.Samen met uw werkgever doorloopt u tijdens uw re-integratie een aantal stappen die staan beschreven in de Wet verbetering Poortwachter.In deze wet staat precies omschreven aan welke regels een werknemer en werkgever zich moeten houden tijdens ziekte.WerkMOED ondersteunt werknemers en werkgevers bij het uitvoeren van de te nemen stappen tijdens de re-integratie.

Hoe werkt het

WerkMOED wil mensen vanuit hun eigen kracht laten doen waar ze goed in zijn.Inzicht in eigen talenten en versterken van het zelfvertrouwen is motivatie voor het leven!Samen met de loopbaancoach van WerkMOED wordt een re-integratieplan gemaakt met en beschrijving van de te volgen stappen om weer aan het werk te kunnen gaan.Een re-integratieplan is maatwerk met individuele begeleiding en bestaat uit de volgende stappen:

Oriëntatiefase

 • Intake
 • In kaart brengen van interesses,competenties en vaardigheden
 • Beroepen-arbeidsmarktoriëntatie
 • Individuele begeleiding

Aanbodversterkende fase

 • Scholing(indien van toepassing)
 • Vaardigheidstrainingen
 • Individuele begeleiding

Bemiddelingsfase

 • Sollicitatietraining
 • Vacaturematching
 • Jobhunting
 • Plaatsingsondersteuning
 • Nazorg
 • Individuele begeleiding